FAQs Complain Problems

यस नगरपालिको मिति २०८१।०१।३१ गते कम्प्युटर प्रिन्टर र ल्यापटप खरिद (GUJMUN/SQ/GOODS/08/2080/81; Procurement of Laptop, Desktop and Printers) को लागि प्रकाशन गरिएको दरभाउपत्रमा संशोधन सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: