सवारी साधन आपूर्ती सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना