यान्त्रिक उपकरणहरू अापूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाव्हानकाे सूचना